Byfjellene i vest under press

Byfjellene Vest som rekreasjonsområde er under press fra utbyggingsinteresser. Kommunen lager nå en plan for hvordan området skal forvaltes.