Ikkje hesteskyss neste år heller

Etter ulukka i Briksdalen 23.august i år, der fleire hestar sprang ut og 18 turistar vart skadde, bestemte Oldedalen skysslag at hestetransporten til Briksdalsbreen skulle innstillast ut året.