• (1/2)
    FULL KONTROLL: Kaptein Kjell Thomassen fra Osterøy har full kontroll over alle hestene gjennom sine spaker der han sitter i styrehuset på «Baut».<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ

Uten uhell i 30 år

Lørdag 26. februar for 30 år siden kom den første råoljen med skip til Mongstad. Senere har raffineriet hatt nesten 50.000 skipsanløp uten alvorlige uhell.