Elevene imot

Elevorganisasjonen er imot bruk av videoovervåking i skoletiden. Lederen i Utdanningsforbundet synes det er vanskelig å ha en prinsipiell holdning til spørsmålet.