Vil ha 12 kommunar i Hordaland

Ein ny rapport foreslår at Hordalands 32 kommunar blir slått saman til 12. Rapporten vil danne mykje av grunnlaget for Kommunenes Sentralforbunds forslag til regjeringa.