- Ikke gjort noe kritikkverdig

Erstatningen til barna innebærer ingen innrømmelse av feil, ifølge Kvam Overformynderi (KO). Også Fylkesmannen i Hordaland avviser kritikken mot KO.