Mistanke om rus etter grisekjøring

Mennene kjørte frem og tilbake i full fart. «Sterkt ruset», beskriver politiet tilstanden deres som.