• I ORDEN: Inspektør Kurt Halås til venstre og anleggsleder Terje Nøttveit sjekker at sikringsstillaset på taket av bygget holder mål.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG <p/>

Nå kan arbeidet fortsette