Helena i bokhyllen

I tyve år har Helena Dorthea Schuman (død 1821) sittet hodeløs på sitt gravmonument ved Mariakirken. Like lenge har det vært en gåte hvor hodet er blitt av. I forrige uke ble det funnet. Som bokstøtte i kirkens sakristi.