Bak Frieles slagskygge

Antall oppslag i mediene er ingen garanti for at du gjør en god jobb som politiker.