Jebsen: - En ufattelig tragedie

Skipsreder Atle Jebsen hadde vanskelig for å finne ord for å beskrive hvordan det var å se "Rocknes" ligge med kjølen opp i Vatlestraumen.