Anklager kommunen, ikke Strønen

Fortidsminneforeningen klager på Bergen kommunes rivningstillatelse samtidig som den inviterer til samarbeid med eieren av Jonsvollskvartalet.