Truar med å sabotere fødestove

Gynekologar og jordmødrer kjem til å sabotere fødestova i Lærdal dersom ikkje retningslinjene for drifta vert endra.