And the winner is - Bergen!

Verdensberømte byer som London, Sydney og Vancouver kan bare gå hem og legge seg. For ka' e' de mot Bergen?