Trollkjerringen på Fløyen

Istedenfor å ergre seg over at det finnes få tilbud for barn i Bergen, har Siv Gørbitz tatt saken i egne hender. I september åpner hennes trollskog på Fløyen.