Lærdal sykehus reklamerer for 200.000 kroner

Helse Førde satser hard på å kapre eldre pasienter til hofteoperasjon på Lærdal sjukehus. - Vi tjener mer på pasienter utenfra fylket, sier informasjonssjef i Helse Førde, Arild Nybø om reklamekampanjen.