- Fleksibel SFO er ikke nok

Byrådet ønsker å gjøre skolefritidsordningen mer fleksibel. Opposisjonen krever at SFO heller bør bli billigere for småbarnsforeldrene.