Stortinget avgjør bybanens skjebne

Høsten 2004 bestemmer Stortinget om Bergen får bybane. Da bevilges de første kronene til banen og til Ringveg vest.