Muntre veteraner

— Eg e så glad for kver eg ser, så e' i hvert fall ikkje de dau.