Trakk dramatisk skoleforslag

Bydelsdirektøren i Fana har trukket spareforslaget som ville medført nedleggelse av to skoler.