Bjørgvin-ledere vil skille stat/kirke

Det nye bispedømmerådet i Bjørgvin går inn for skille mellom stat og kirke. Statskirken bør erstattes av en mer uavhengig folkekirke.