• RIVES: Denne bomstasjonen på Nyborg er blant de to som er foreslått fjernet. FOTO: ALICE BRATSHAUG

Ble ikke enige om bompengeløsning

Fylkespolitikerne skulle ta stilling til flytting og fjerning av bomstasjoner i Åsane, men ingen forslag fikk flertall. Dermed blir bommene stående en god stund til.