Sender spørreskjema til alle innbyggere

UiB skal forske på Askøy-epidemien. – Vi jobber døgnet rundt for å komme i gang raskt, sier UiB-professor Guri Rørtveit.

Publisert:

ØNSKER MANGE SVAR: – Vi ønsker at hele befolkningen skal svare, også de som bor lenger nord på Askøy, sier professor Guri Rørtveit. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Denne uken får samtlige innbyggere i Askøy en SMS fra kommunen.

I meldingen er det en lenke til en nettside med spørreskjema fra Universitetet i Bergen.

– Vi ønsker at hele befolkningen skal svare, også de som bor lenger nord i kommunen, sier professor Guri Rørtveit ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Hastesak

Rørtveit leder en gruppe forskere ved UIB, forskningsselskapet Norce, Helse Bergen og Askøy kommune som på kort varsel har besluttet å undersøke utbruddet av campolybacter på Askøy.

Flere av deltakerne har forsket på giardiaepidemien i Bergen i 2004.

Giardia gjorde trolig 5000 mennesker syke av drikkevannet. På Askøy anslår kommunen at 2000 er blitt syke.

I BERGEN: Slik ser Giardia-parasitten ut.

Kom bakpå

– Den gang kom vi bakpå, fordi vi først kom i gang med forskning etter at utbruddet var over. Denne gangen ønsker vi å hente inn data mens det fortsatt pågår. Det vil styrke resultatene betydelig, sier hun.

Regional etisk komité har i et hastevedtak godkjent spørreundersøkelsen. Penger til prosjektet satser forskerne på å hente inn underveis.

Samarbeider

Forskningsgruppen samarbeider med Folkehelseinstituttet og har dessuten fått med to brukerrepresentanter; en fastlege og en pasient. Til sammen 12–15 personer er involvert.

I ASKØY: Campylobacter er den vanligste årsaken til mageinfeksjoner i Norge. Foto: Science Photo Library / KKO

I tillegg til data fra spørreundersøkelsen, skal forskerne undersøke nærmere blod- og avføringsprøver som allerede er innhentet og ta nye prøver fra et utvalg av pasientene.

Dette skal kartlegges:

  • Hvor mange er blitt syke.
  • Alvorlighetsgrad, symptomer, varighet, sykehusinnleggelser og mulige senfølger.
  • Bruk av helsetjenesten før og etter utbruddet.
  • Faktorer hos pasientene og bakterien som kan ha bidratt til utbrudd og senfølger.
  • Forekomst av mageinfeksjon i Askøy før 2019-utbruddet.

– Neppe like alvorlige seinskader

Ti år etter giardiaepidemien i Bergen hadde 40 prosent av de syke fortsatt symptomer på irritabel tarm. 25 prosent slet med manglende energi.

– Kan smitten på Askøy gi like utbredte og alvorlige seinskader som giardiaepidemien?

– Det er all mulig grunn til både å håpe og tro at omfanget av seinskader ikke blir like alvorlig på Askøy, sier Rørtveit og utdyper:

– Det har vært to helt ulike mikrober i aksjon. Giardia-parasitten var sjelden og svært hissig, mens campolybacter er ikke helt uvanlig i Norge og smitter både fra vann og mat.

Publisert: