• HELSESJEFEN: Direktør Brita Øygard i etat for helsetjenester sier kommunen sjekker at pasientene blir informert når legen mister retten til å sykmelde. FOTO: Bård Bøe

To fastleger i Bergen fratatt retten til å sykmelde

Nav purret og purret. Så ble legene fratatt retten til å sykmelde.