Følg med på hvor barna er

Motiver barna til å drive med fritidsaktiviteter lengst mulig. Prøv å følg med hvor de befinner seg.