Stenger ulykkesveien

Riksvei 55 over Fatlaberget blir stengt i kveld på grunn av rasfare.