Tvilende rektorer

Skoleungdom er tvert om flinke til å jobbe, mener skoleledere.