Semje om bompengar

Kommunane i Nordhordland tek ikkje sjansen på å få bompengepakken i retur ein gong til. No samlar dei seg om innkrevjing frå 2013.