Åpner for ny skolestruktur

Bergensskolenes svake resultater i de nasjonale prøvene gir KrF argumenter for strukturtiltak. Det kan bety skolenedlegging.