– Tilhøva er ikkje forsvarlege

– Å plassere rullestolbrukarar i øvste etasje kan få dramatisk utfall ved ein brann.