- Stort prosjekt å gjenskape miljøet

Det er et stort prosjekt å gjenskape miljøet her, men samtidig tror jeg det kan bli en utrolig spennende prosess, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.