Ulykkesserie i trafikken

En ulykke kommer sjelden alene. Det har smelt flere steder i Bergen og omland i dag.