Dette er dommerne

Tidligere kom de fleste dommerne fra det offentlige. Nå er det advokater fra privat praksis som er i flertall.