Mangler tillit til Kystverket

Opposisjonspartiene krever at Kystverket blir parkert og ikke får mer med Fedje-ubåten å gjøre. De har ikke lenger tilstrekkelig tillit til Kystverket.