Krev kultivering av elva

Elveeigarane meiner at det ikkje er til å leve med, når to ulike fagmiljø kan kome med så til dei grader sprikande konklusjonar.