Blå makt i fylkestinget

Venstres fremgang oppveier nesten SVs tilbakegang i Hordaland. Dermed er det ikke grunnlag for noe maktskifte i fylkestinget.