Fem skolebygg utsatt

Selv om de står som kommunens førsteprioriteter, blir bygging eller utvidelse ved minst fem skoler forsinket.