Reduserer følelsen av hjelpeløshet

Frykt gir en følelse av hjelpeløshet som gjør det naturlig å oppsøke mestringssituasjoner.