Kan få store konsekvensar

Viss Bergen kommune aksepterer førelegget, kan det få store konsekvensar for landets kommunar.