- Forbikjørt av ulykkesbil

I Stavenestunnelen ble Morten Skår og kameratene forbikjørt av en personbil. Like etter smalt det.