Opprydding etter flaumen

I løpet av 5-10 minutt var heile laupet under Salhus Trikotasjefabrikk rasert av stein og vatn. No startar oppryddinga.