Ras fra tunneltak

Et 50 centimeter stort steinflak har løsnet fra taket i Amlatunnelen på Riksvei 5 i Sogndal.