Reisande kan ikkje stole på Tide-tabell

Ifølgje Tide si nettside tar det tre timar å reise 24 km. Ruteplanleggjaren er så upåliteleg at info-sjefen i Tide ikkje bruker den.