Truffet av betongblokker

Arbeidsfolkene skulle senke ned betongblokkene da de brakk, og traff 22-åringens bein.