• FOTO: Bjarte Trettenes

Brannutrykning til Solheimslien

Kraftig røykutvikling i Løbergsveien.