- Bli ikke gammel i Laksevåg

Tross dårlig helse må Tore Mjelde pleie sin demente kone hjemme. Kommunen har ikke sykehjemsplass. Siden 2003 har 100 plasser gått tapt i Bergen.