Plante marked

Åsane Hagelag arrangerer plante marked 9. mai kl 11-14 på Shellstasjonen v/Salhuskrysset mellom IKEA og Gullgruven.