Ringeriksbana får pengar til planlegging

577 millionar kroner er avsett til planlegging av Ringeriksbana. Det trengst godt over det dobbelte, og anleggsstart kan tidlegast skje siste året i planperioden for Nasjonal Transportplan.