Think strøm

Alle privatbiler må over på strøm, og oljevirksomheten på sokkelen må elektrifiseres, mener Energibedriftenes Landsforening (EBL)