Lammet pinsetrafikken

En kollisjon ved Hylkje stoppet pinseutfarten nordover fra Bergen.